• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Arkivtjenesten

Arkiv

Arkivtjenesten

 

Beskrivelse av tjenesten

- Postmottak og drift av dagarkiv, nærarkiv og fjernarkiv

- utarbeidelse av arkivplan

- Periodisering av arkiv

Planer og aktiviteter

 

Hjemmel

Arkivloven m/ forskrifter

Offentlighetsloven m/forskrifter

Personopplysningsloven m/forskrifter

Forvaltningsloven m/forskrifter

Priser og gebyrer

Ingen

Hvordan søke?

 

Søknadskjema

Ingen

Søknadsfrist

 

Behandlingstid

3 uker

Dersom behandlingstiden på 3 uker ikke overholdes, så sendes midlertidig svar i hht forvaltningsloven § 11a

Avgjøres av

 

Klage

Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningslovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket. Klagen sendes til Nesseby kommune

Ankeinstans er kommunens klagenemnd.

Kontaktperson m/alle opplysninger

 Bent Johansen

- Tlf. nr. 40 44 05 49

- E-mail:  postmottak@nesseby.kommune.no

 

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS