• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Kultur

Kultur

Kulturavdelingen

Beskrivelse av tjenesten

Forestår alt av kulturaktiviteter i regi av Nesseby kommune. Herunder kulturskolen, ungdomsklubben, UKM, kulturdager, og andre faste arr., tildeling av kulturmidler, tilskudd til trossamfunn, Kino, forskjellige typer kurs og utleie av kommunens anlegg.

Planer og aktiviteter

Kommunedelplan for idrett og fysiske aktiviteter .

Hjemmel

Kulturskolen  er et frivillig tilbud, lovfestet i Opplæringsloven § 13-6 . Tilskudd til trossamfunn .

Priser og gebyrer

 

Kulturskoleavg. pr. halvår

Søskenmoderasjon

Voksne

kr. 750,-

kr. 500,-

kr. 1000,-

Korte kurs

Blir bestemt etter kursets varighet

Materiell til undervisning

Er inkludert i avgiftene

Hvordan søke?

Både utlysning av kulturmidler og kulturskolen kommer i avisene. Søknad kan sendes hele året. Frist for Kulturmidler er 15. mai hvert år, for kulturskolen 1. august. Det foreligger søknadsskjema til begge på kommunens hjemmeside eller det kan fåes på kommunens servicekontor.

Søknadskjema

 

Søknad kulturskolen
Søknadskjema kulturmidler

Søknadsfrist

Søknadsfrist for kulturmidler er 15. mai. Kulturskolen har søknadsfrist 1. august, men kan ta opp elever hele året, så sant det er plass.

Behandlingstid

3 uker

Dersom behandlingstiden på 3 uker ikke overholdes, så sendes midlertidig svar i hht forvaltningsloven § 11a

Avgjøres av

Klage

Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningelovens § 28 . I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket. Klagen sendes til

Ankeinstans er kommunens klagenemnd.

Kontaktperson m/alle opplysninger

Ole Petter Skoglund

E-mail: OlePetter.skoglund@nesseby.kommune.no

Tlf. 40440543
Besøksadresse: Rådhuset, Varangerbotn


 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS