• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Byggesaker

Byggesaker

Byggesaker

 

Beskrivelse av tjenesten

 

I Nesseby kommune har teknisk virksomhet ansvar for behandling byggesøknader i henhold til plan- og bygningsloven og dens forskrifter.

Planer og aktiviteter

Hjemmel

Se plan og bygningsloven samt kommunens arealplan

Priser og gebyrer

Byggesaksgebyrer

Hvordan søke?

Søknadsprosess

Søknadskjema

Søknadsskjemaer

Søknadsfrist

Kan søkes hele året

Behandlingstid

3 uker

Dersom behandlingstiden på 3 uker ikke overholdes, så sendes midlertidig svar i hht forvaltningsloven § 11a

Avgjøres av

Klage

Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningelovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket.
Ankeinstans er kommunens klagenemnd.

Kontaktperson Jan Inge Johansen
Tittel Avdelingsingeniør/Brannsjef
Telefon 40 44 05 26
Telefaks 78 95 95 90
Mobil  
Epost jan.johansen@nesseby.kommune.no
Postadresse Rådhuset, 9840 Varangerbotn
Besøksadresse Rådhuset

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS