• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Helsestasjonstjenesten

 

 

Besøksadresse: Nesseby Helsesenter, Nyborg

Helsesøster: Heidi Jernsletten

Adresse: Nesseby helsestasjon, Nyborg 9840 Varangerbotn

Telefon: 40 44 06 33

E-post: heidi.jernsletten@nesseby.kommune.no  

Kan kontaktes: alle ukedager mellom 0800-1530 på telefon/mobil/e-post.

Helsestasjonen er en kommunal tjeneste som skal ivareta forebyggende helsearbeid spesielt i forhold til barn og unge i alderen 0-20 år og deres familie. Helsestasjonen er betjent av helsesøster og har i tillegg legetimer til disposisjon. Helsestasjonens samarbeidspartnere er PPT, skole, barnehage, barnevern og andre.

Helsesøster er også medlem i enkelte ansvarsgrupper som er opprettet rundt barn med spesielle/utvidet behov. Helsesøster gir råd og veiledning i spørsmål om helse, samliv og familieforhold og kan henvise til andre instanser enten via lege eller selvstendig.

Helsestasjonen kan kontaktes av:

·       Barn og ungdom fra 0-20 år og deres foreldre ·

·       Foreldre som ønsker veiledning/rådgivning i forhold til barns helse, utvikling, grensesetting m.m. ·

·       Innbyggere som ønsker rådgivning og vaksinering i forbindelse med utenlandsreiser

 

Helsestasjonen tar kontakt:

·       Tilbyr hjemmebesøk innen 14 dager etter fødsel/hjemkomst  

·       Ved bekymring for barnet

·       Helsestasjonen tilbyr et faste program for barn under skolealder jf. veileder for kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons og      skolehelsetjenesten IS-1154 (veileder finnes på http://www.shdir.no > publikasjoner>andre hefter>komm.tjenester).

 

På alle konsultasjonene fra og med 6 uker måles  lengde/vekt/hodeomkrets, spørsmål om søvn, amming/ernæring, barnets fysiske og psykiske utvikling og samspill tas opp  på de fleste konsultasjoner. Foreldrenes behov for veiledning etc. vil likevel være styrende for konsultasjonen.

Hjemmebesøk innen 14 dager etter fødsel/hjemkomst;  tema etter foreldres behov, info om helsestasjon, vekt/måling av hodeomkrets

Kontakt ved 4 uker enten hjemmebesøk eller konsultasjon på kontoret; tema etter foreldres behov, vekt/hodeomkrets

6 ukers kontroll med helsesøster og lege: tema etter foreldres behov,  bruk av rusmidler, foreldrerolle, mors fysiske/psykiske helse

3 mnd. konsultasjon med helsesøster, bl.a. med vaksinering,

4 mnd. konsultasjon med helsesøster, lengde/vekt/hodeomkrets, barnets utvikling

5 mnd. konsultasjon med helsesøster bl.a. med vaksinering

6 mnd. konsultasjon med helsesøster og lege ,språkutvikling,

8 mnd. konsultasjon med helsesøster med fokus på hørsel og tenner, barneulykker

10 mnd. konsultasjon med helsesøster , amming evt. avvenning, tilknytning/løsrivelse

12 mnd. konsultasjon med helsesøster og lege bl.a. med vaksinering

15 mnd. konsultasjon med helsesøster, tilbud om MMR- vaksine

18 mnd. konsultasjon med helsesøster, fokus på vekst

2 års konsultasjon med helsesøster og lege, fokus på språk

3 års konsultasjon med helsesøster, oppfølging fra 2 års kontrollen, denne konsultasjonen  er et ekstra tilbud i tillegg til de anbefalte konsultasjonene

4 års konsultasjon med helsesøster (lege ved behov) syn evt. også hørsel, røyking

5 års konsultasjon med helsesøster, oppfølging etter  4 års konsultasjon, hørsel evt. syn

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS