• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2

Hjelpetjenesten

 

Hjelpetjenesten
Navn
Linn Moutka
Tittel Konstituert Virksomhetsleder for hjelpetjenesten
Telefon 40 44 05 34
Telefax      

E-post

linn.moutka@nesseby.kommune.no
Postadresse Anthisvei 4, 9840 Varangerbotn
Besøksadresse Smihlbygget, Varangerbotn

 

 

 

  Barnevernet
familietgning .jpg" Barneverntjenesten er knyttet til barn, unge og deres familier. Barnevernet tilbyr rådgivning og støtte, og bidrar med råd og veiledning for barn som er i behov av dette.

Les mer her

 
  Bostøtte
Bostøtte gis til husstander med lave inntekter.

Les mer her

 
Gjeldsrådgivning  

Denne tjenesten er overtatt av NAV Unjárgga/Nesseby.

Gå til NAV Unjárgga/Nesseby kontaktside her.

 
Individuelle planer
utropstegn

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan.

Les mer her

Pedagogsisk psykologisk tjeneste (PPT)
ppt .jpg"
 
Både foreldre, barn/unge og personale i barnehage og skole, kan kontakte PPT  når de har spørsmål, eller trenger å snakke med noen om oppdragelse eller andre ting som angår barn og unge.

Les mer her

 
 Prosjekter

Prosjekter av forskjellig karakter innen hjelpetjenesten.

Les mer her

 Psykiatri- og rustjenesten

Psykiatri og rustjenesten yter tjenestetilbud til de med psykiatri og rusproblematikk. Tjenesten er tverrfaglig, og de ansatte består av barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, hjelpepleiere, miljøarbeidere og psykiatrisk sykepleier.

Les mer her

 
 Psykiatritjenesten
hjerne 70

Psykiatritjenesten tilbyr samtaler til personer som er i krise, eller av andre årsaker trenger noen å snakke med. Denne tjenesten har oppfølging av bl.a mennesker med alvorlige psykiske lidelser, og /eller rusproblematikk som bor hjemme.

Les mer her

 Salgs- og sjenkebevillinger
 

Hjelpetjensten er kommunens saksbehandlende instans for salg og skjenking av alkoholholdige drikkevarer.

Les mer her

 
 Transporttjeneste for funksjonshemmede
funksjonshemmede .jpg"  

Denne ordningen er for de som på grunn av funksjonshemminger ikke kan bruke det kollektive transporttilbudet. Hjelpetjenesten utsteder parkeringsbevis etter søknad. 

Les mer her

 
 Økonomisk sosialhjelp
 

Denne tjenesten er overtatt av NAV Unjárgga/Nesseby.

Gå til NAV Unjárgga/Nesseby kontaktside her.

 
Koordinerende enhet  
Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering  
Kriseteam  
røde kors logo

Kriseteamet skal bistå med psykososial førstehjelp, samt være et samarbeidsorgan for de ulike offentlige instanser i forbindelse med krisehåndtering

Les mer her

 
 Søknader  
Her finner dere ulike søknadsskjemaer. Vi er behjelpelige med å finne riktige skjemaer, og hjelper også til med å utfyllingen.

Klikk her for å gå til skjemasiden

 

 

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS