• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Kulturskolen

 

 

HISTORIKK

 

Nasjonale mål sammen med “Delplan til kommuneplanen - samisk språk og kultur” som ble vedtatt i Kommunestyret den 31.oktober 1994, har vært utgangspunktet for  arbeidet for å få igangsatt en kulturskole i kommunen.

 

 

KULTURSKOLENS HOVEDMÅLSETTING ER

 

Kulturskolen skal gi muligheter til opplæring i kunst- og kulturuttrykk, og bestå av skapende, fri virksomhet til utvikling av fantasi og trygg identitet.

 

Kulturskolen skal legge hovedvekt på samisk språk og kultur og kulturuttrykk som trenger å bli styrket i kommunen.

 

DELMÅL

 

1- å styrke satsingsområdene musikk, duodji, bilde og drama

2- elevene skal ha utviklingsmuligheter innefor sitt interessefelt

3- å stimulere til læring via deltakelse i arrangementer

4- å utvikle kulturskolen

 

 

KULTURSKOLEN ER LOVFESTET I OPPLÆRINGSLOVEN § 13-6.

 

“ Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk/kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles”.

 

 

MÅLGRUPPE

 

Kulturskolen er et frivillig tilbud til barn og unge i skolepliktig alder. Tiltak for de voksne, og særlig tiltak som omfatter både voksne, barn og/eller ungdom kan organiseres. 

 

 

UNDERVISNING I KULTURSKOLEN

 

Kommunestyrets budsjettvedtak

Det er frivillig å søke om opptak i kulturskolen og det er mulig å melde seg på flere aktiviteter.

 

Undervisningen skal følge skoleruta. Opptaket skjer i august.

 

Opplæringa skal væra kontinuerlig, dvs. at opplæringa skal være helårig, og det skal og være muligheter for elevene å utvikle seg innenfor sitt arbeidsfelt over flere år.

Det er og muligheter for kurs lagt i bolker som f.eks. teater eller tegne/malekurs

 

Undervisningen skal ha en høy estetisk og kunstnerisk kvalitet.

 

Kulturskolen skal samkjøres med fritidsklubben og skolefritidsordninga i mest mulig grad.

 

Aktivitetene evalueres i mai måned., og danner grunnlag for planlegging av neste skoleår i løpet av juni/juli.

 

 

Tospråklighet

Det skal brukes samisk språk og kulturhistorie som grunnlag bl.a. i drama og duodjiundervisning

 

Kursstart og undervisningstid

Kursene starter ved skolestart i august. For det meste vil undervisninga foregå på ettermiddagen frem til kl 18.00.

 

 

Festkvelder/utstillinger/konserter

Det vil gjennom undervisningsåret i samarbeidd med andre bli arrangert forskjellige kulturtilstelninger som UKM og kulturskolefestival etc. Dette er selvfølgelig frivillig.

 

 

Kulturskoleavg. pr. halvår

Søskenmoderasjon

Voksne

kr. 750,-

kr. 500,-

kr. 1000,-

Korte kurs Blir bestemt etter kursets varighet
Materiell til undervisning Er inkludert i avgiftene

 

Søknad kulturskolen

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS