• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2

Youth Wild Camp 2008

 

LC Tana og Nesseby
 
 
 
 
Bakgrunn for prosjektet: Youth Wild Camp 2008 (Aktiv fritid 2008 – ikke rett oversettelse)
 
På Distriktsmøtet for Lionsklubbene i 104A fikk Lions Club Tana og Nesseby kjennskap til et utrolig flott tiltak i regi av Honningsvåg kommune kalt: Aktiv Sommer!
Vi har hatt det i bakhodet og i møtet hos rusteamet i Nesseby ble dette nevnt som en mulig aktivitet. Ungdomskomiteén i vår klubb satte seg i sving for å sondere terrenget. Det ble møtt med utelukkende velvilje fra begge kommunene. Dette ga inspirasjon og og arbeidet med å forberede, planlegge, informere og finansiering måtte forseres for å kunne klare å gjennomføre leiren for 22 deltakere likt fordelt på kommunene fra 6. – 10. klasse i tiden 15. – 17. juli 2008.
Dette er et pilotprosjekt og vil sannsynligvis være starten på en årviss foreteelse dersom dette faller heldig ut.
Sommer betyr forventninger om ferietid og positive opplevelser. Ikke alle barn får mulighet til å dra på ferie i like stor grad som andre. De fleste foreldrene jobber store deler av sommeren og mange barn blir gående uvirksomme hjemme uten noen voksenpersoner å forholde seg til store deler av sommeren. Prosjektet ønsker å gi disse barna erfaringer og opplevelser å vokse på.
Deltagerne rekrutteres gjennom direkte informasjon på skolen med invitasjon til å søke plass. Det blir også annonse i lokal media.
De 22 deltakerne blir etter søknad likt fordelt på klassetrinn + 2 fra 9. klasse plukket ut ved loddtrekning, 11 fra Nesseby og 11 fra Tana.
 
Prosjektets formål og mål
 
Prosjektet har som formål å fremme positive sommeropplevelser for barn og ungdom i fellesskap med andre, der lek, naturopplevelser miljøbevissthet, lokalhistorie, kultur, fysisk aktivitet og praktisk læringer er de viktigste elementene i tiltaket.
 
Prosjektets mål er å gi deltagerne
 
 • Kunnskap, bevissthet og tilhørlighet til natur og miljø
 • Økt miljøbevissthet
 • Fysisk aktivitet gjennom naturopplevelser og lekbetonte aktiviteter
 • Respekt for ulike kulturer og etnisiteter
 • Respekt for hverandres ulikheter i alder, personligheter og fysiske forskjeller
 • En aktiv fritid for bedre å holde seg borte fra rusmiljø, ruspåvirkning og røyking
 
 
Organisering
 
Prosjektets eier er den tverrfaglige samarbeidsgruppen er Tana og Nesseby Lions Club, ”Fysak”
og fritidsklubben i Tana og Rusteamet og Fritidsklubben i Nesseby.
Prosjektansvarlig Tana og Nesseby Lions Club for 2008 Jan Bjørn Kajander leder for ungdomskomiteén i klubben 2007/2008.
Aktivitetsinnholdet i prosjektet er drøftet med den tverrfaglige samarbeidgruppen som nevnt innledningsvis. Denne gruppen består av prosjektleder samt Britt Somby Solaas, Gretha Kristoffersen, Atle Larsen og Hege Maja Bakken.
Prosjektet vil for 2007 ansette to voksne leirledere med pedagogisk erfaring og erfaring med ungdomleire og ungdom generelt, samt assisterende leirleder med erfaring fra fritidsklubb.
I tillegg vil det bli flere voksne tilstede under de ulike aktiviteter. Det satses på deltakelse fra ambulanse, politi, fylkets miljøavdeling, jeger- og fiskeforeninger, idrettslag.
 
Aktivitetene i  Youth Wild Camp 2008 ”Aktiv fritid 2008”.
Naturopplevelser, lek og praktisk læring er hovedelementene i de ulike aktivitetene i prosjektet.
I løpet av 3 dager får 22 deltagerne være med på ulike aktiviteter.
Prosjektet arbeider bevisst med å sikre en god aldersspredning på deltagerne fra 6. til 10. klasse.
2 fra 10.kl. får derfor et tilrettelagt tilbud med ansvar for å filme prosjektet og redigere filmmaterialet som munner ut i en egen dvd film av prosjektet.
 
PROGRAM FOR ”Youth Wild Camp 2008” VED HARREVANN I TANA
 

Dag
Aktivitet
Klokkeslett
 
 
Tirsdag
15. juli
Oppmøte
Kl 1000
Foreldre eller andre
bringer deltakerne hit
 
 
Orientering ved leirlederne
10 – 11
Foreldre kan gjerne høre på
 
 
Fylkesmannens miljøavdeling
11 - 14
Hvorfor verne området nedenfor Harrefossen?
 
 
Lunsj
14 - 15
Gruppe 1 tilbereder
Og serverer
 
 
IL Forsøk – Orientering
15 – 18
Gruppevis orientering og enkelt orienteringsløp
Vinner premieres
 
Pusterom
18 – 19
Bli kjent med hverandre
 
 
Kveldsmat
19 – 20
Gruppe 2 har ansvar
 
 
Musikk, leker og annet
20 – 22
Leirlederne organiserer
 
 
Til sengs
22 - 23
 
 
Onsdag
16. juli
Morgentoilett
08 - 09
 
 
 
Frokost
09 – 10
Gruppe 3 er ansvarlig
 
 
Lensmannsetaten og
Statens naturoppsyn(SNO)
10 - 13
Generell orientering
Gruppevis involvering
 
 
Jeger- og fiskeforening
1330-2000
3 grupper m/bål og gril-ling av pølser flesk oa.
Fisking i elv, vann og garn
 
Badestamp, musikk, dans, leker og andre morsomme aktiviteter
20 - 24
Leirlederne organiserer
 
 
Til sengs
24 - 2430
 
 
 
 
 
 
 
Torsdag
17. juli
Morgentoilett
08 - 09
 
 
 
Frokost
09 – 10
Gruppe 1 er ansvarlig
 
 
Ambulansetjenesten
10 - 13
Generelt, bil og førstehjelp
 
 
Kanopadling
14 – 19
Instruksjon, padling og
praksis
 
 
Kveldsmat
19 – 20
 
 
 
Pakking og rydding av området
20 - 21
 
 
 
Avslutning ved leirlederne
21
Foreldre/foresatte kan være tilstede
 
 
Hjemreise
2130
 
 

 
I skrivende stund, 23. april, er det nok et par løse tråder med de praktiske samarbeidspartnerne. Derfor må vi ta forbehold om endringer i programmet som nok stort sett vil beholde den form som oppsatt her.
 
 
Jan Bjørn Kajander
Prosjektleder
 
 
Kåre Ballari
President
 
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS