• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2Ansatte telefon
Navn Tittel Telefon
Avlastningsbolig for barn 40 44 05 39
Barneverntjenesten for Nesseby og Tana 40 44 06 10
Eva Johnsen 40 44 05 82
IT-support Nesseby/Tana 46400399
Ingmar Store 48 06 01 44
Merethe Olsen
Renate Nilsen
Vakt Teknisk 40 44 05 18
Bent Johansen Arkiv/Web 40 44 05 49
Linn-Jeanett Bergmo Assistent
Thomas Pettersen Assistent
Per Ove Roska Assistent, Barnehagen 40 44 05 83
Roy Aslaksen Avdelingsleder drift og prosjekter 40 44 05 25
Leena Guttorm Avdelingsleder hjemmetjeneste 40 44 06 48
Inga Karine Buljo Barnehagelærer
Hanne Kjærra Barnets kontaktperson 40 44 06 16
Jannice Onseng Barnets kontaktperson 40 44 06 15
Kristine Larsen Barnets kontaktperson 40 44 06 17
Liss Beate Mikalsen Barnets kontaktperson 40 44 06 14
Line Løkken Barnevernleder 40 44 06 12
Jørgen Betten Biblioteksjef 40 44 05 54
Hilde Christine Soini Fagleder for omsorgsboligen 40 44 05 33
Heidi Olsen Flyktningkonsulent 40 44 05 06
Einar Hansen Formann, Vaktmestertjenesten 40 44 05 17
Rune Løvås Fysioterapeut 40 44 06 55
Anette Smuk Buljo Giellakonsuleanta / språkkonsulent 40 44 05 47
Heidi Jernsletten Helsesøster / Avdelingsleder for helse og forebyggende helsearbeid 40 44 06 33
Verner Methi Hjelpemiddelformidler 40 44 06 42
Hilde Store Jordmor 40 44 06 59
Charles Petterson Kommunedirektør 41 41 95 56
Jaana Kinnunen Konst. avdelingsleder for institusjon 40 44 06 54
Toril Vara Konst. avdelingsleder hjemmetjenesten 40 44 06 43
Thelma Bergheim Konstituert virksomhetsleder for Bo- og omsorg 40 44 06 41
Eirin Noste Konsulent 40 44 05 36
Nina Margit Konsulent 40 44 05 45
Eli Bomban Konsulent teknisk 40 44 05 24
Anja H. Sagen Lærer
Anne Gro Stadheim Lærer
Elisabeth Reisænen Lærer
Gladys Berntsen Lærer
Katrina Dikkanen Lærer
Kristian Bergstø Lærer
Marit Kjerstad Lærer
Siv Laila Varsi Pedersen Lærer
Susanne Schjolberg Lærer
Øyvind Bruhn Munkebye Lærer
Anja Noste Lærer oppvekstsenter
Anne Line Jensen Miljøarbeider miljøtjenesten 40 44 05 31
Nina Beddari Miljøarbeider miljøtjenesten 40 44 06 52
Kaisa Store Miljøterapeut
Jill Cathrin Eikjok Miljøterapeut i miljøarbeidertjenesten 40 44 05 38
Jon Arne Johnsen Miljøterapeut omsorgsbolig for funksjonshemmede
Knut Store Ordfører 40 44 05 01
Hilde Merete Nilsen Pedagogisk leder, Barnehagen 40 44 05 84
Anja Stina Pedagogisk medarbeider, Barnehagen 40 44 05 84
Mona Olsen Pedagogisk medarbeider, Barnehagen 40 44 05 84
Vanja Trane Trosten Pedagogisk medarbeider, Barnehagen 40 44 05 81
Anne Fidje Store Pleiemedarbeider omsorgsbolig for funksjonshemmede 40 44 05 39
Karin Pettersen Prosjektleder barneverntjenesten 40 44 06 13
May-Bente Røstgaard Psykisk helsearbeider 40 44 06 67
Sten Olsen Rådgiver / Brannsjef 40 44 05 07
Lilly Roska Sekretær / Lærer 40 44 05 71
Mette Beddari Sekretær legekontor 40 44 06 00
Ritva Nystad Språkkonsulent 40 44 05 52
Eirik Vorren Stabsleder 40 44 05 05
Ragnhild Irene Nilsen Styrer i Barnehagen 40 44 05 80
Ravdna Gaup Sykepleier
Bjørn Steinar Mathisen Utearbeide/Brannbefal 40 44 06 66
Vidar Gaski Utearbeider, teknisk 40 44 05 19
Britt Inger Olsen Utvalgssekretær, konsulent Husbanksaker, Plan, utvikling og stab 40 44 05 04
Bård Olsen Vaktmester 94 82 69 44
Tommy Olsen Vaktmester 40 44 05 20
Viltnemda Viltnemda 40 44 06 90
Kåre Aasprong Virksomhetsleder Nesseby oppvekstsenter 40 44 05 77
Lene Magga Virksomhetsleder Pleie og Omsorg 40 44 06 40
Jørn Opdahl Virksomhetsleder næring, plan og teknisk 40 44 05 12
Laila Smuk Virksomhetsleder oppvekst 404 40 576
Heidi Johansen Virksomhetsleder oppvekstsenter 40 44 05 03
Máret Ingá Smuk Virksomhetsleder språk og kultur 40 44 05 46
Sissel Saua Virksomhetsleder økonomi 40 44 05 90
Anders Smuk Økonomikonsulent 40 44 05 92
Márgget Smuk Økonomirådgiver 40 44 05 93
Web levert av CustomPublish AS