• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
røde-kors-logo

INFLUENSAVAKSINERING I NESSEBY

Siden det kan forventes sykdom forårsaket av 2009 A(H1N1)-virus i Norge i sesongen 2010/2011, utvides anbefalingene for sesonginfluensavaksine.

Vi  vaksinerer risikogruppene:

  

Torsdag 7. okt  kl 0900-1500

Onsdag 13.okt  kl 1200-1500

Sted: Helsestasjonen, Nesseby helsesenter

 Vaksinepris kr 100,- Kontant betaling

 

Utvidede anbefalinger for risikogrupper

Siden det kan forventes sykdom forårsaket av 2009 A(H1N1)-virus i Norge i sesongen 2010/2011, utvides anbefalingene for sesonginfluensavaksine noe. Dette for å dekke risikogrupper som var særlig utsatt ved 2009-pandemien og som tidligere ikke har vært inkludert i norske anbefalinger for sesongvaksine. Dette gjelder:

 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

Det er stor erfaring med bruk av trivalent sesonginfluensavaksine, også til gravide, barn og eldre. Flere land, bl.a. USA, har gjennom flere år benyttet vaksinen til gravide.

De utvidede anbefalingene kommer i tillegg til de tradisjonelle risikogruppene som omfatter:

 • Personer som er 65 år eller eldre
 • Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 • Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens
 • Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS