• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Vannavstegning

Info om Bergeby Vannverk

Hva blir gjort? 

I den siste tiden har det vært flere tilfeller der pumpene til høydebassenget ikke har startet opp, noe som har ført til brudd i vanntilførselen til abonnentene tilknyttet Bergeby Vannverk.  Systemet er konstruert slik at når vannet i høydebassenget kommer ned på et visst nivå, skal det sendes et signal til pumpestasjonen og pumpene skal starte. Det fungerer vanligvis, men har i enkelte tilfelle vist seg å svikte. Kommunens tekniske virksomhet har skiftet ut deler, transmittere og kontaktorer, som vi har ment kunne forårsake feilen. Vi har også også hatt tekniker fra leverandøren av renseanlegget for å sjekke systemet, uten at det er funnet noe feil. Teknisk virksomhet har i tillegg innført  døgnvakt med alarmtelefon som skal gi alarm dersom vannivået i høydebassenget blir lavt.

Både natt til  7. – og natt til 21. september sviktet begge systemene.  Pumpene startet ikke og alarmen som skulle gå til vaktmesterne fungerte ikke. Onsdag vil en automatiker fra leverandøren sjekke opp eventuelle feil. 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS