• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Informasjon

Informasjon om kontakt med kommunen

Som følge av tiltak i forbindelse med koronaviruset, har Nesseby kommune i besluttet å stenge virksomheter, og å ha besøksforbud på andre. Publikum bes ta kontakt via telefon eller e-post. Se listen.

Barnevern - Tilnærmet normal drift, stengt for publikum. Ring: Leder Line Løkken 404 40 612 eller ved akutte situasjoner: 404 40 620. Bekymringsmeldinger må ringes inn, eller sendes på post.

Bibliotek- og bibliotekbussbuss - Stengt for publikum

Isak Saba senteret - Tilnærmet normal drift, stengt for publikum

Legekontor - Tilnærmet normal drift

Fritidsklubb - Stengt

Oppvekstsenter - Stengt (skole, barnehage og SFO), men med tilbud om barnepass for barn av personer som jobber i samfunnskritiske stillinger. Ring Heidi Johansen tlf: 40 44 05 76

Rådhus - Tilnærmet normal drift, stengt for publikum

Sykehjem og omsorgsboliger - Tilnærmet normal drift, stengt for besøkende

Tannlege - Kun akuttpasienter

Teknisk avdeling - Tilnærmet normal drift, stengt for besøkende

Ta kontakt på telefon 40 44 05 00 eller post@nesseby.kommune.no

Se telefonlister:
Ansatte telefon/e-post
Lege/helsesenter
Pleie og omsorg

Informasjon om koronavirus og tiltak i Nesseby kommune

 

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS