• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
corona

Informasjon om koronaviruset

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har informert kommunen om smittesituasjonen og om hvilke tiltak som anbefales.

Det er pr. 11.03.20 ingen påviste tilfeller av koronavirus i Finnmark.

Imidlertid har man sett en kraftig økning av antall smittede i Norge de siste dagene, og kommunen oppfordrer alle innbyggere i kommunen om å følge myndighetenes råd for å begrense smittespredningen. Nesseby kommune følger utviklingen tett, og har kontakt med Fylkesmannens beredskapsavdeling.

I samråd med kommuneoverlege og helsesykepleier, henviser Nesseby kommune til Folkehelseinstituttets sider for råd og veiledning i forbindelse med smittevern og anbefalte tiltak. 
Folkehelseinstituttet oppdaterer status hver dag kl. 18:00.

De viktigste forebyggende tiltak er fremdeles ofte og god håndvask med såpe og vann eller hånddesinfeksjon, og å hoste i albuekrok eller aller helst i et papir som vi kaster i søpla, og med en god håndvask etterpå.

Dersom man har vært på reise i områder med stor utbredelse av koronavirus og føler seg syk, eller har vært i kontakt med noen som har påvist koronavirus og man tror man har det selv kan ha blitt smittet, må man ringe fastlegen eventuelt legevakt 116117 (ikke 113), og ikke komme til legekontoret.

For oppdatert informasjon, besøk Folkehelseinstituttets hjemmeside: www.fhi.no Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her, kan du også ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS