scooterløyper

Inndragelse av dispensasjoner

Følgende dispensasjoner fra motorferdselsloven er inndratt med øyeblikkelig virkning på grunn av rein i området.
1) Dispensasjoner som er gitt med utgangspunkt fra løype 10 til Ladnjalakjávre via Beaskajávre er inndratt med øyeblikkelig virkning på grunn av rein i området.

2) Dispensasjoner som er gitt fra Stohkkemuorluobbal og videre til Stohkkemuorjávre via smalvannet er inndratt med øyeblikkelig virkning på grunn av rein i området. Disse dispensasjonene er gyldige fra løype 11 til og med Stohkkemuorluobbal.

Dispensasjonene etter begge traseene er inndratt inntil videre, og vil bli gyldige så snart reinen er ute av området.
07.04.2009 Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut