• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Isak Saba senter logo_100x96

Innføringskurs 1 i nordsamisk – Samisk som fremmedspråk – 20 stp

Isak Saba senteret starter samisk nybegynnerkurs høsten 2017. Kurset er på 130 timer og har fokus på språkopplæring gjennom praktiske og muntlige aktiviteter. 

Undervisningen tilbys i form av forelesninger, læringssti på nettet, øvelser og gruppearbeid. Kurset følger samme studieplan som innføringskurset 1 til UiT Norges Arktiske Universitet (SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1) slik at de som ønsker det kan ta eksamen ved UiT.

Les om studietilbudet, SAM-1031 her:

https://uit.no/utdanning/emner/emne?p_document_id=455755

Søking og opptak ved UiT Norges Arktiske Universitet

Sjekkliste for nye studenter finner du her: https://uit.no/utdanning/sjekkliste 

Dersom du ønsker å ta eksamen og få tildelt studiepoeng (20 stp), må du være tatt opp som student ved UiT. Du søker opptak til enkeltemne (9199 enkeltemne, ikke realfag). Søknadsfristen er 1. juni. Ved semesterstart må du betale semesteravgift (500,- kr) og undervisnings- og eksamensmelde deg i SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1. Frist for å melde seg opp til eksamen er 1.september.

Du søker elektronisk. Mer informasjon om søknad om opptak finner du her: https://uit.no/utdanning/opptak

Kursstart: august 2017 i Varangerbotn.

Undervisningsukene:

Uke 34, 36 og 38 mandag - torsdag

Uke 41 og 44 mandag - fredag

uke 46 mandag - onsdag

Tid: 0900-1500

Sted: Várjjat Sámi Musea, Varangerbotn

For flere detaljer og påmelding, ta kontakt med:

sini.rasmus@nesseby.kommune.no,  tlf: 40 44 05 52. 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS