• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Isak Saba ny logo

Søknadsfrist 12.08.2022

Innføringskurs 1 i nordsamisk – Samisk som fremmedspråk – 20 stp

Isak Saba senteret starter samisk nybegynnerkurs høstsemesteret 2022. Kurset er på 130 timer og har fokus på språkopplæring gjennom praktiske og muntlige aktiviteter. 

Undervisningen tilbys i form av forelesninger, læringssti på nettet, øvelser og gruppearbeid. Kurset følger samme studieplan som innføringskurset 1 til UiT Norges Arktiske Universitet (SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1) slik at de som ønsker det kan ta eksamen ved UiT.

Les om studietilbudet, SAM-1031 her: http://kursa.oahpa.no/

Søking og opptak ved UiT Norges Arktiske Universitet

Dersom du ønsker å ta eksamen og få tildelt studiepoeng (20 stp), må du være tatt opp som student ved UiT. Du søker opptak til enkeltemne (9199 enkeltemne, ikke realfag). Søknadsfristen er 12. august 2022. Ved semesterstart må du betale semesteravgift (500,- kr) og undervisnings- og eksamensmelde deg i SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1. Frist for å melde seg opp til eksamen er 1. september 2022.

Du søker elektronisk. Mer informasjon om søknad om opptak finner du her: https://uit.no/utdanning/opptaksinfo#innhold_711508

Kursstart: august 2022, i Varangerbotn.
Nærmere info om undervisningstidspunkt kommer

Kurset er på dagtid.

For flere detaljer og påmelding, ta kontakt med:
anne-christine.mortensen.hansen@nesseby.kommune.no
tlf: 40 44 05 48

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS