• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
euflagg

Et samarbeidsprosjekt med start 2009

Interregmidler til ”Samisk ungdom”

Prosjektet Samisk ungdom er et toårig prosjekt med mål å få samisk ungdom til å bli delaktige i det å skape sin samiske kulturarv.

Prosjektet Samisk ungdom er et toårig prosjekt som skal skje som et samarbeid mellom Varanger Samiske Museum og Saemien Sijte i Norge, Siida Museum i Finland og Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum, i Sverige. Prosjektet setter samisk ungdom i fokus.

Her i Nesseby skal prosjektet skje som et samarbeid mellom Varanger Samiske Museum og  Karlebotn skole. De som går i 10. klasse til høsten kan glede seg til å delta i et spende prosjekt.

Situasjonen blant samiske ungdommer i Norge, Sverige og Finland varierer mye – ikke minst innen hvert land, men samtidig har ungdom i de tre landene mye til felles. For mange ungdommer er den samiske identiteten sterk, mens andre ikke behersker det samiske språket og har vokst opp i miljø der man har fokusert mindre på tilhørighet til samisk kultur. Felles for alle er likevel utfordringene de står overfor når det gjelder å uttrykke sin kulturelle identitet i et samfunn dominert av en majoritetskultur.

Et 30-talls ungdommer fra nord-, lule- och sydsamiske områder deltar i prosjektet. Ungdommene har vokst opp i ulike miljø – en del kommer fra innland/reindriftsfamilier og kyst/sjøsamiske familier, andre lever i et helt urbant miljø.

Prosjektet har som mål at samisk ungdom skal få større inflytelse og bli delaktige i det å skape sin samiske kulturarv. Ungdommene og museene skal sammen definere spørsmål som er viktige for unge samer i dag og utarbeide metoder og arbeidsmåter for å dokumentere sentrale samtidsspørsmål. Materialet kommer til å presenteres for allmennheten i den eller de former prosjektet beslutter – gjennom utstillinger, film og/eller webside. Prosjektets mål er også å øke utbyttet mellom samiske ungdommer i ulike land, og lede til nye former for samarbeid mellom museer og skoler.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS