• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
logo

Invitasjon til foreldre og andre familiemedlemmer

Invitasjon til seminar om samisk språkvitalisering med Kamil Øzerk, professor i pedagogikk,fredag 25.11.2011
Kl.17.00 – 18.30
Sted: Nesseby kommunestyresal


Tema: 

-   Språkrevitalisering

 -  Å spre språket

 -  Kommunikasjon

 -  Utvikling av ordforråd

 -  Språkmetodikk

 Lesing og læring på samisk

 

Hvem er Kamil Øzerk?

Kamil Øzerk (født 1954Kypros) er en tyrkisk-norsk pedagog og professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Han har lærerutdanning og lærererfaring. Han ble cand. paed. i 1986, jobbet i en kort periode som pedagogisk veileder, PP-rådgiver og i tre år som pedagogisk konsulent.

Han fikk dr. polit graden i 1992 ved Universitetet i Oslo, og ble førsteamanuensis i 1996 og professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo i 2002. Han har hatt bistilling i perioden 1993-2001 i en professor II-stilling ved Samisk høgskole siden 2002.

Øzerk har vært med på å utvikle Mønsterplanen av 1987 (M87), L97 og Kunnskapsløftet (LK06).

Han satt i det regjeringsoppnevnte Bostad-utvalget, og ble 25. november 2010 utnevnt til styret i Språkrådet.

Øzerk har en stor faglig produksjon, som omfatter og en rekke artikler i norske og engelske bøker og følgende egen bibliografi:

 • Om tospråklig utvikling (1992)
 • Sirkulær tenkning og pedagogikk (1992)
 • Temaer i minoritetsrettet pedagogikk (1993)
 • Læring i fellesskap (1998)
 • Pedagogisk idebok for tospråklige barnehager rettet mot samiske forhold (sammen med Randi Juuso),
 • Samepedagogikk (2003)
 • Tospråklig opplæring (2005)
 • Opplæringsteori og læreplanforståelse (2006)
 • Avvik og merknad - opplæringslovens § 2-8 og enkeltvedtakordningen i rundskriv Udir-tilskot-10-2005 - intensjoner og konsekvenser. Vallset: Oplandske Bokforlag
 • Fra språkbad til språkdrukning (2007), ISBN 9788275181327
 • NEIS-modellen - Språkutvikling, lesing og innholdsforståelse. Vallset: Oplandske Bokforlag (2010)

-PEDAGOGIKKENS HVORDAN nr 1- Lærerens rolle, kompetanse og betydning. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag (2010) -PEDAGOGIKKENS HVORDAN nr 2 -Pedagogisk-metodiske ideer for å styrke elevens læringsutbytte. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag (Kommer ut april 2011)

 

Ønsker alle foreldre og andre familiemedlemmer velkommen!

 

Berit Ranveig Nilssen

Leder for oppvekstsenteret

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS