• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
KURS-FLAGG

Invitasjon til Samisk språkkonferanse

Nesseby kommune og Isak Saba senteret inviterer til samisk språkkonferanse på Varanger Samiske Museum den 27.november kl.0900-1500.

Målgruppen er foreldre, ansatte i skole/barnehage og alle som ønsker å ta vare på det samiske språk.
 
Forelesere er språkforsker Tove Skutnabb Kangas, Nils Øyvind Helander med temaet: "Ditt gylne språk du vokter"og Kirsti Suongir med temaet:  "Hvordan være en norsktalende mor og skape et samisktalende hjemmespråk". På slutten av dagen er det paneldebatt – ”Veien videre - Hvordan skal samisk språk overleve i Varanger?".
 
Formålet med konferansen er å drøfte og debattere utfordringene for samisk språk nå og i framtiden. Hvilke trusler og utfordringer har vi med det samiske språk? Hvordan styrke og motivere folk i Varanger til å bruke samisk språk?
Hvordan er språksituasjonen i dag? Hvordan få flere til å snakke samisk?

Vi skal debattere dagens språksituasjon, og finne løsninger på morgendagens utfordringer. Sammen skal vi finne tiltak som i fremtiden er med på å styrke bruken av samisk språk.

 

Påmeldingsavgift: 300 kr. pr deltager fra offentlige institusjoner, gratis for foreldre som deltar som privatpersoner.
 
Kontaktperson: Siv Irene Andersen tlf. 40440551, mailadr.: andsiv@nesseby.kommune.no

Påmeldingsfristen er forlenget til  22.11.2009 til Isak Saba sentret  mailadr: isaksaba@nesseby.kommune.no

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS