• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
Turskilt

Torsdag 11. august kl.15-20 - Varanger Samiske Museum i Varangerbotn

Invitasjon til turskiltkurs

Kurset er obligatorisk for søkere som har fått tilskudd til skilting og gradering i 2016, og kurset er også åpent for andre interesserte.

Tidspunkt: Torsdag 11.august kl.15-20

Sted: Varanger Samiske Museum i Varangerbotn

For hvem: Tilskuddsmottakere, kommuner, organisasjoner og frivillige lag og foreninger.

Påmelding: til juli.anne.staven@ffk.no innen 5.august 2016.

Husk å oppgi e-postadresse, mobil nr., om du vil delta på bespisning kl.15 og hvilken organisasjon du tilhører. 

Kursinnhold:

 • Retningslinjene for prosjektet
 • Manual for Turskiltprosjektet
 • Innkjøp/bestilling av materiell
 • Håndtering av digital informasjon
 • Aktuelle deler av Merkehåndboka2013
 • Kommuner i Samisk kjerneområde, språk skilt og starttavler.


Det er veldig bra om dere har lest litt i håndboka og i manualen i forkant av kurset.
De ligger på: www.turskiltprosjektet.no


Kursholder Gjermund Abrahamsen Wik fra Alta kommune.


Mer informasjon om Turskiltkurs: http://www.turskiltprosjektet.no/turskiltkurs/


Mer om Manualen her: http://www.turskiltprosjektet.no/manual/

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS