• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

KICK OFF START FOR REISELIVSUTVIKLING I NESSEBY

Som første tiltak arrangeres et ”kick off”- reiselivstreff 24.oktober, hvor alle som er interessert i å etablere reiselivstilbud i kommunen inviteres.

Nesseby satser på reiseliv. I vår begynte samarbeidet med Inari kommune i Finland gjennom et felles Interreg-prosjekt ”Verktøy for utvikling av turisme i Varanger og Nord-Lappland”. I tillegg har Innovasjon Norge innvilget penger som skal brukes til opplæring og kompetanseheving blant reiselivsaktørene. Som første tiltak arrangeres et ”kick off”- reiselivstreff 24.10. hvor alle som er interessert i å etablere reiselivstilbud i kommune inviteres.

 

Vinterstemning i Grasbakken  02

  Foto: Mari-Ann NIlssen

 

Tilrettelegging for reiseliv er ikke enkelt. Det krever inspirasjon, kompetanse og framfor alt tålmodighet å utvikle lønnsomme reiselivsprodukter. Produktutvikling er oftest en modningsprosess hvor veien fra ideen til et produkt tar tid.  Tilbakemeldinger fra kundene er viktig, men like viktig er det å finne samarbeidspartnere, nye ideer og støtte fra andre som jobber i bransjen. ”Som første steg i opplæringsprosessen vil vi tilby reiselivsaktører i kommunen en mulighet å bli kjent med et høykvalitetsprodukt i fylket som ligger nært men som veldig få har besøkt. Vi tar en tur til Arctic Adventure Resort i Jarfjord som er blitt valg ut som en av verdens beste opplevelser. Det er viktig å sette målene høyt nok og se at liknende utvikling er mulig også innerst i fjorden på sikt. Og mest lærer man seg gjennom å se, høre, smake og prøve selv! ”sier prosjektleder Elina Hakala i Nesseby kommune.

 

Hva kan en bitteliten kommune som Nesseby tilby turister da? ”Kjempe mye!” mener Hakala som har bodd i kommune i snart 5 måneder. Viktigste attraksjoner for tilreisende er den særpregede naturen, fjord, fjell, fugler og de forskjellige årstider. Mange interesserer seg også for den unike historien som Varanger har med sin ti tusen års bosetting, blanding av folk og kulturer og det vanlige livet ved ”verdens ende” med fjordfiske, reindrift og villsaubruk. ”Turistene kan sees på som fiskerøvere som bare søpler til, eller som uutnyttede ressurs som kan skape mange spennende arbeidsplasser i kommunen.” sier Hakala.

 

”For at vi skulle lykkes trenger vi samarbeid og gode kontakter blant aktørene” konstaterer prosjektlederen. Hun viser til utvikling av Sørøya i Vest-Finnmark, hvor det gjennom tett samarbeid og felles målsetting har skjedd en veldig positiv utvikling i reiselivsbransjen. I fjor ble Sørøya valgt ut som årets reiselivsbedrift i Finnmark på grunn av målrettet jobbing på et utvalgt satsingsområdet, havfiske. I dag er Sørøya kjent for å være ”storfiskens rike”, utvikling som ikke kunne være mulig for kun en enkeltbedrift. ”Det er akkurat derfor vi ønsker at alle de som planlegger å etablere seg her i kommunen kommer på reiselivstreffet vårt. Vi må bygge nettverk og sette mål sammen for å utvikle Nesseby som reiselivsdestinasjon.”

 

Oftest er det slik at det er vanskelig å se det spesielle i det som ligger veldig nært. Derfor er hovedforedragsholder invitert fra Geilo. Pål Medhus er en av de fem i Norge som er kvalifisert til å holde kurs om opplevelsesproduksjon og han ble valgt som opplevelsesekspert 2008 (”Experience expert of the year 2008”). Bedriften hans Høve Støtt er kjent for kreativ tilnærming for de naturbaserte opplevelsene og mannen selv er kjent for å være en gnistrende foredragsholder. ”Jeg syns vi har en utmerket mulighet til å jobbe sammen med en profesjonell i reiselivsbransjen. Det kommer garantert masse ”aha”-opplevelse, nye synspunkter, tilbakemelding og drivkraft til å komme videre!” lover Hakala som selv er utdannet sosiolog men har jobbet med reiseliv ved siden av studiene de siste 5 år.  

 

C   Knut at noon in nieidavarre
  Foto: Piet De Vriendt

Neste steg i kompetansehevingen er kurs i pakking, salg og distribusjon av reiselivsprodukter. Kurset gjennomføres i samarbeid med andre reiselivsaktører i Øst-Finnmark i løpet av vinteren 2010. ”Jeg håper at mange blir engasjerte nok til å melde seg på kurset etter dette treffet. ”Kick off”- arrangementet er ment å gi inspirasjon, på kurset får bedriftene masse informasjon og kanskje som resultat får vi masse innovasjoner og nyetablerer i reiselivsbransjen i Nesseby!”

 

Antallet deltakere på reiselivstreff i Jarfjord er begrenset og interesserte bes å melde seg på snarest. ”Toget går nå! Vi håper at så mange som mulig hopper med!”

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS