• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Høring

Kommunedelplan: Plan for barn og unge, Nesseby kommune

Nesseby kommune legger nå Plan for barn og unge ut til høring og offentlig ettersyn.

Last ned/se planen

Kommunestyret i Nesseby kommune vedtok i møte 29.09.2016 i sak 64/16 Kommunal planstrategi 2016-2019 for Nesseby kommune iht Plan og bygningsloven § 10 – 1. I planstrategiens 4.2 er planbehovet beskrevet: Kommunedelplan for oppvekst og barn/ungdoms trivsel skal utarbeides i planperioden. Nesseby kommune legger nå Plan for barn og unge ut til høring og offentlig ettersyn samt sendes til aktuelle regionale myndigheter.

Høringsforslaget legges også ut til offentlig ettersyn på rådhuset, Nesseby kommune og dokumentet finnes på Nesseby kommunes nettside: www.nesseby.kommune.no

Eventuelle merknader og innspill til planen må sendes Nesseby kommune på postmottak@nesseby.kommune.no innen 15. mai 2018.

Eventuelle spørsmål kan rettes til virksomhetsleder oppvekst Heidi Thrane Johansen på tlf 404 40 576

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS