Kommunen vedtar plan for samisk språkutvikling

Kommunestyret vedtar ”Plan for samisk språkutvikling i barnehage, grunnskole, skolefritidsordning og kulturskole”, med ett endringsforslag.
Thore Sundfær leverte vedtatte endringsforslag: Endring av ordlyd i kulturskole 2008 – 2012, pkt. 5.22 – tiltak 3: Ny ordlyd: Samisk skal være undervisningsspråk for elever som har samisk som 1. språk. .

Last ned dokumentet i Word format  her PDF document ODT document .

Last ned dokumentet i Acrobat format her.

26.09.2008 Webmaster
Tips en venn  Skriv ut