• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Kommunens servicekontor blir i Varangerbotn

Kommunestyret vedtok i møte 22. juni at servicekontoret fortsatt skal være i Varangerbotn.

Servicekontor i Varangerbotn til 2013. 

I servicekontoret finner du bank, sentralbord, kommunale søknadsskjema, kommunal informasjon, kulturkontor, sekretariat for dispensasjonsutvalg og ungdomsråd og mye annet.   

I lokalene rett overfor servicekontoret (gamle bakeriet) finner du næringskonsulent, virksomhets leder for samfunnsutvikling og prosjektledere for hhv Destinasjon Varanger og Reiselivssamarbeid Nesseby-Inari.

 

Kommunestyret vedtok i møte 22. juni i år:   

Med bakgrunn i brukerundersøkelsen som er gjort og for å yte god og lett tilgjengelig service for befolkninga og andre, videreføres tilbudet med bank-/servicekontor i Varangerbotn i planperioden 2010-2013.

Kommunestyret valgte å se bort fra formannskapets forslag om å redusere bemanninga ved bank- servicekontoret og kulturkontoret.

 

Bakgrunnen for vedtaket er at formannskapet har stilt spørsmål ved om bank-/servicetjenester fortsatt skal tilbys i Ishavssenterets lokaler i Varangerbotn eller om kontoret bør flyttes tilbake til rådhuset på Vesterelvneset.

Kommunens nåværende servicekontor ble etablert i Varangerbotn for en del år siden, da Sparebank1 la ned filialen og avsluttet alle bankttilbud i kommunen.  Servicekontoret har inngått avtale med banken om en del publikumstjenester som for eksempel inn-/uttak, betaling av regninger og annet.

I løpet av mars måned i år foretok servicekontoret en liten brukerundersøkelse blant kunder og brukere.  Undersøkelsen viser at et overveldende flertall av brukerne er svært tilfredse med at servicekontoret:

a) ligger i Varangerbotn og ikke på rådhuset

b) gjør det lettere å komme i kontakt med ”hele” kommunen

c) tilbyr banktjenester

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS