• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo_100x124

Kommuneplanens samfunnsdel – høring og offentlig ettersyn av planprogram

Formannskapet vedtok 15. oktober 2020 i sak 56/20 å legge ut vedlagte utkast til planprogram på offentlig høring med frist til å avgi uttalelse innen fredag 27. november 2020. Både offentlige instanser, bedrifter, interesseorganisasjoner, foreninger og enkeltinnbyggere inviteres til å delta i høringen og bidra til planarbeidet.

2020-10-02 Kommuneplanens samfunnsdel - planprogram forslag

Formannskapets behandling 15.10

Nesseby kommune utarbeider kommuneplanens samfunnsdel i medhold av Lov om Planlegging og byggesaksbehandling. Kapittel 4 i loven stiller krav om utredning og utarbeidelse av et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Videre stiller lovens kapittel 5 samt § 11-13 krav om medvirkning og offentlig høring av planprogrammet.

Formannskapet vedtok 15. oktober 2020 i sak 56/20 å legge ut vedlagte utkast til planprogram på offentlig høring med frist til å avgi uttalelse innen fredag 27. november 2020. Både offentlige instanser, bedrifter, interesseorganisasjoner, foreninger og enkeltinnbyggere inviteres til å delta i høringen og bidra til planarbeidet.

Planprogrammet bygger på kommunal planstrategi 2020-2023, som er tilgjengelig på www.nesseby.kommune.no

Merknader og innspill til planprogrammet må framsendes postmottak@nesseby.kommune.no. Det er også mulig å benytte postadresse Nesseby kommune, Rådhus, 9840 Varangerbotn.

Høringsinnspill vil bli gjort tilgjengelig for offentligheten, som annen korrespondanse til Nesseby kommune. Høringsinnspill som framsendes andre adresser enn opplyst ovenfor, eller etter høringsfristen, kan ikke påregnes å bli behandlet.

Kontaktperson for denne høringen er Oddleif Nilsen telefon 40440527.

 

Høringsfrist 27.11.20

 

Olaf Trosten

Administrasjonssjef

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS