• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

KOMMUNESTYRET UTSATTE SAKEN OM TILSKUDD TIL LØYPEMASKIN

Nesseby idrettsforening (NIF) har søkt kommunen om tilskudd til kjøp av løypemaskin og saken var til behandling i kommunestyret den 22. juni i år.

Etter at formannskapet i sin behandling hadde innstilt på å gi NIF et tilskudd på kr 250.000 til kjøp av brukt løypemaskin, fattet kommunestyret følgende vedtak:

 

Saken utsettes.  Det gjøres ny vurdering av finansieringa etter at den nye momskompensasjonsordningen er klarlagt.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS