• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
sprøyte

Korona boahkuhandilli

Covid19 boahkuheami boahkuhandilli Unjárgga gielddas.

Unjárgga gielda lea dássážii ožžon menddo unnán boahkuhemiid. Daid maŋimuš vahkuid leat sii geat leat boahkuhuvvon ožžon dušše vuosttas oasi boahkuheamis. Boahkuheamit maid gielda lea dássážii ožžon lea Pfizer BioNTech. Dál boahkuhišgoahtit riskajoavkkuid ja dearvvašvuođabargiid geat leat badjel 65 jagi. Dál vuos eai oaččo dearvvašvuođabargit geat leat vuollil 65 jagi boahkuheami, dan ožžot easka go Astra Seneca boahkuheapmi joavdá.

Dál boahkuhuvvojit ahkejoavkkut geat leat riegádan maŋŋá 1941, muhto lihká leat vel báhcán muhtun vuorrasat geat gullet boarrásat ahkejovkui > 80 jagi geat eai leat vuos ožžon boahkuheami iešguđetge sivaid geažil geaidda vel galgá boahkuheapmi. Gielda vuoruha vuos daid boarrasepmosiid ovdal go sáhtet vuoruhit eará joavkkuid. Vaikko muhtunat leat easka oažžumin vuosttas oasi boahkuheamis de ožžot earát nuppi oasi.

Gielddabargit váldet gielddaálbmogiin dađis oktavuođa ja fállet boahkuheami. Vuoruheapmi dahkko nationála eiseváldiid mearrádusaid vuođul, ja vuoruhanlisttu sáhttá ge danne rievdat.

Ii leat dárbu váldit gielddain oktavuođa dán sivas, go gielda váldá dutnje oktavuođa go lea du vuorru vuoruhuvvot.

Gieldda diehttá dušše guovtte vahku ovddasguvlui ain hávil galle boahkuheami gielddas lea. Danne ii hálit gielda plánet boahkuheami guhkitáigái, go boahkuhandilli sáhttá fáhkka rievdat.

 

 

Vaksineringen kommer til å ta tid, nettopp fordi utsendingen av vaksiner fra leverandør tar tid. Det vil bli flere i hvert årskull jo yngre aldersgrupper vi kommer til og det kan ta uker å vaksinere et årskull. Så hører du at en i ditt årskull har fått og ikke du, så er nok det grunnen.  

 

Nedenfor finnes oversikt over vaksinerte på kommunenivå, vi registrerer og sender inn vaksinasjonsdata fortløpende, men det kan ta noe tid før disse er registrert sentralt.

Dás gávnnat gielddalašdási boahkuhanloguid

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS