kr. 120.000 til opprusting av Sirdagoppe Vannverk

Nesseby kommunen bevilger kr. 120.000 til opprusting av Sirdagoppe Vannverk.
Abonnentene tilknyttet Sirdagoppe Vannverk får fritak for forbruksgebyr og 50 % abonnementsgebyr fra 01.10.08 og fram til de har vannleveransene med tilstrekkelig kvalitetet.
Webmaster
Tips en venn  Skriv ut