• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
helphands_100x100

Ved behov for krisebistand, ring legevakttelefon 415 17 700 eller 113.

Informasjon om kriseteamet

Her finner du informasjon om kriseteamets oppgaver.

 

KRISETEAMET

 

Kriseteamet skal bistå med psykososial førstehjelp, samt være et samarbeidsorgan for de ulike offentlige instanser i forbindelse med krisehåndtering ved:

·         uventede dødsfall som spebarnsdød og selvmord

·         ulykker

·         katastrofer

Hendelsen og forholdene rundt, avgjør graden av innsats fra kommunen. Da vi er en tospråklig kommune, anses det som viktig at teamet også har medlemmer med samisk språk- og kulturkompetanse.

Kriseteamet mobiliseres av vaktlege eller annen kommunelege.

Ved behov for krisebistand, ring legevakttelefon  455 17 700 eller 113.

Kriseteamets hovedoppgaver skal være å:

·         Kunne gi psykososial støtte og hjelp til enkeltpersoner, familier eller større grupper av mennesker som opplever en krise.

·         Opprette kontakt med og organisere kontaktpersoner i kommunen.  Særlig viktig å sikre dette når det gjelder personer fra andre kommuner.

·         Organisere tilbud om oppfølging i form av samtaler eller behandling til personer bosatt i Nesseby/Tana kommune.

·         Bistå etterlatte, samt hjelpe med å organisere nødvendige hjelpetiltak.

·         Være bindeledd mellom det lokale hjelpeapparat og spesialisthelsetjenesten.

·         Gi råd om forebyggende tiltak og aktuelle hjelpetiltak som finnes innenfor psykisk helsevern i Tana/Nesseby kommune.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS