• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
vsmlogo

Kulturminner i kommunen (KIK)

Nesseby kommune er i gang med kulturminneplan. Varanger Samiske Museum er i gang med arbeidet med en egen kulturminneplan for Nesseby kommune. Kommunen har etter søknad fått midler fra Riksantikvaren til gjennomføring av en slik plan.

Målet med KIK-prosjektet er å styrke kompetansen om kulturminner i kommunene og få bedre oversikt over verneverdige kulturminner. Prosjektet legger til rette for dette gjennom arbeid med kommunale kulturminneplaner. Målet er at 90 % av alle kommunene i landet skal ha vedtatte planer med et særskilt fokus på kulturminner innen 2020.
 
Varanger Samiske Museum skal gjennomføre arbeidet for kommunen, og ønsker å dra inn lag, foreninger og frivillige på råd om hvilke kulturminner som bør komme med i planen. Det vil inviteres til infomøte i løpet av høsten.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS