kulturarv

Kulturmuittuid oidnosii

Olles riika mánát ja nuorat bovdejuvvojit áŋgiruššat kulturmuittuid gáhttemii. 

Báikkálaš kultursuodjaleapmi ásaha ođđa olgunastinvásáhusat
Norsk Kulturarv bovde skuvllaid/cehkiid ja iešguhtegelágán lihtuid ja servviid čorget, šiltet dahje muđui bajásdoallat lágašguovllu kulturmuittuid ja kulturbirrasa vai bohtet oidnosii ja olbmot besset daid oaidnit. Olbmot ožžot eanet kulturvásáhusaid kultursuodjaleami olis olgunastinjagis 2015.


Muhtun prošeakta sáhttá omd. leat čorget dološ luottaid, muitobázziid, hávddiid, dološ giitiid, dološ vistesajiid, boares visttiid, teknalaš rusttegiid dahje soahtemuittuid. Prošeakta sáhttá fágaidrasttideaddji mii addá ohppiide erenoamaš vejolašvuođa dovdat iežaset kulturhistorjá.

Loga Norsk kulturarv diehojuohkinčállosa 

11.05.2015 Máret Ingá Smuk
Tips en venn  Skriv ut