• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
kulturpris_400x84

Kulturpris 2011

Tidsfristen for å melde inn kandidater til kultueprisen er utvidet til 15. juni. Årsaken til utvidelsen er at det ikke er kommet inn forslag.

Kulturprisen 2011

Nesseby kommunes kulturpris deles ut hvert 3. år, og i år er det igjen på tide.

Kriterier for tildeling av kulturprisen:
Kulturprisen skal være en påskjønnelse for spesiell innsats for å fremme kultur og miljø i lokalsamfunnet og/eller for utadrettet virksomhet til kommunens beste innen samme område. Prisen kan deles til enkeltpersoner, grupper eller lag/foreninger som er bosatt, eller har sitt virke i kommunen.

Nominasjoner kan sendes inn på mail, per brev eller leveres personlig på servicekontoret i Varangerbotn. Nominasjonene skal være begrunnede og eksempler på hva som er gjort for å fortjene denne prisen. En jury vil bli satt sammen for å vurdere de nominerte, og kunngjøringen vil skje på årets Vuonnamárkanat.

Frist for innlevering av nominasjoner er 15. juni.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS