• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
koftebokforside 175

Kunngjøring av planprogram til Kystsoneplan for Varanger

Planprogram til interkommunal kystsoneplan for Varanger er nå fastsatt.

Alle plandokumenter og innspill så langt er tilgjengelig på Sør-Varanger kommune sine hjemmesider: https://www.svk.no/

 

Se direktelink her: https://www.svk.no/kystsoneplan-for-varanger-kunngjoering-om-fastsatt-planprogram.6321188-364152.html

 

Neste fase:

Det vil bli invitert til særmøter og folkemøter i tråd med framdriftsplanen for planarbeidet, dette vil bli annonsert/invitert særskilt.

 

Regelverk og behandling:

Planarbeidet gjennomføres etter reglene i plan- og bygningslovens kapittel 11, samt forskrift om konsekvensutredninger, jfr. plan- og bygningslovens § 9-3.

 

Planprogrammet ble behandlet og fastsatt i styringsgruppa i møte 10. desember 2020, sak 05/20. Styringsgruppa er delegert myndighet som interkommunalt planutvalg.

 

Spørsmål?:

Send en e-post til; kystsoneplan@svk.no, eller ring; 78977491.

 

Kystsoneplan for Varanger

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS