• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Kunngjøring - Ny skrivemåte på adressenavn i Nesseby kommune

Nesseby kommunestyre har i kommunestyremøte 15.09.20 vedtatt ny skrivemåte på flere adressenavn.

Nesseby kommunestyre har i kommunestyremøte 15.09.20 vedtatt ny skrivemåte på følgende adressenavn:

Gammel skrivemåte:

Ny skrivemåte:

Strekning:

Rávtebealgeaidnu

Rávttebelgeainu

E6 Varangerbotn - Sør-Varanger

Várjjatgeaidnu

Várjjatgeainu

E75 Varangerbotn - Vadsø

Sáttovárgeaidnu

Sáttovárgeainu

E6 Varangerbotn - Tana

Girkugeaidnu

Girkugeainu

Vei til kirke på Nesseby kirkested

 

Klagerett:

I samsvar med § 10 i lov om stadnamn kan offentlige organ som skal bruke navnet i tjenesten og lokale organisasjoner med ei særlig tilknytning til stedsnavn uttale seg i ei klagesak, jf. § 6 første ledd i lov om stadnamn. Uttalelsen skal begrunnes.

Klage kan sendes til Nesseby kommune, Rådhuset, 9840 Varangerbotn eller på epost: post@nesseby.kommune.no innen 07.10.2020

NB! For veinavn som er endelig vedtatt, kan det kun klages på skrivemåten, ikke på valg av navn.

 

Saksgang:

PS 47/20 Endring av skrivemåte adressenavn - Rávttebelgeainu

Saksprotokoll i Gielddastivra/Kommunestyret - 15.09.2020

Behandling:

Fellesforslag v/Kristian Bergstø:

Viser til vedtak gjort 04.02.20 om at man skal følge nessebydialekt ved fastsettelse av skrivemåte for stedsnavn.

Vedtak:

Fellesforslag enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak lyder som følger:

Viser til vedtak gjort 04.02.20 om at man skal følge nessebydialekt ved fastsettelse av skrivemåte for stedsnavn.

 

PS 38/20 Endring av skrivemåte adressenavn – Rávttebelgeainu

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 27.08.2020

Behandling

Forslag fra Øystein Nilsen: Alle navn med geaidnu/geainu i gate og veinavn i Nesseby skal skrives geainu.

Votering

Øystein Nilsens forslag enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger: Alle navn med geaidnu/geainu i gate og veinavn i Nesseby skal skrives geainu.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS