• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2

Ledige stillinger i grunnskole og barnehage fra 01.08-2014

På Nesseby oppvekstsenter er det flere ledige stillinger i barnehage og skole.

 

UNJÁRGGA GIELDA/NESSEBY KOMMUNE

9840 VUONNABAHTA/VARANGERBOTN

 

 

 

 

UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU / NESSEBY OPPVEKSTSENTER

 

 

Unjárgga gielda / Nesseby kommune er en liten, samisk kommune i vekst lokalisert i Øst-Finnmark med ca. 914 innbyggere. Kommunen ligger rundt den indre del av Varangerfjorden med Varangerbotn som kommunesenter. Kommunen har fin og variert natur og ligger sentralt i Øst-Finnmark. Det er ca.          5 mil fra Varangerbotn til nærmeste by - Vadsø.

 

I januar 2012 flyttet vi inn i nytt oppvekstsenter, Unjárgga oahppogáldu / Nesseby oppvekstsenter, hvor barnehage, skole, SFO og voksenopplæring er samlet. Dette innebærer et utvidet samarbeid angående en felles pedagogisk plattform. Oppvekstsenteret jobber etter PALS – modellen ” Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling”.

 

I Unjárgga oahppogáldu / Nesseby oppvekstsenter er det 125 barn, 50 i barnehagen og 75 i skolen fra 1.-10. klasse.

Skolen har fast samarbeid med Nordvest-Russland.

Barnehagen er en samisk barnehage som vektlegger spesielt å styrke og utvikle samisk språk og kultur. Kommunen har et overordnet mål om at flest mulig skal beherske samisk språk.

Oppvekstsenterets ansatte bruker nærmiljøet aktivt til turer og andre spennende opplevelser som utgangspunkt for læring. 

 

Ledige stillinger i grunnskole og barnehage

 

I skolen:             Fra 1/8-14 ledig inntil 270 % lærerstillinger i vikariater.

               Fagbehov: samisk, musikk, spesialpedagogikk, norsk og engelsk.

 

               Fra 20/8-14 er det ledig 50 % stilling som skoleassistent, mulig fast stilling.

 

I barnehagen:    2 faste stillinger som samiskspråklig pedagogisk ledere ledige fra 20/8-14.

Dersom intern opprykk, vil det bli ledig assistentstillinger.

 

                              1 assistent i samiskspråklig avdeling, vikariat barnehageåret 2014/15.

 

Inntil 1 stilling for førskolelærer i norskspråklig avdeling.  Andre kan søke. Mulig fast stilling.

 

Vi søker deg som:

 • Har kjennskap og uttrykker positiv holdning til lokal samisk kultur.
 • Bidrar til å skape et godt utviklingsmiljø for barn, og har evne til å se og handle ut fra barns behov.
 • Har faglig interesse for barns utvikling, og vilje til egen faglig utvikling.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner som bidrar til utvikling og opprettholdelse av et godt arbeidsmiljø.
 • Er løsningsfokusert i forhold til utfordringer som oppstår i hverdagen.
 • Bidrar til organisasjonsutvikling i forhold til prosesser som felles pedagogisk plattform.
 • Evner å etablere og opprettholde gode relasjoner til foreldre.
 • Er positiv, pålitelig, lojal og er selvstendig og tar initiativ i den daglige driften
 • Har erfaring fra arbeid i barnehage.
 • Pedagogisk leder i barnehagen må beherske samisk språk muntlig og skriftlig.

 

 

Relevant utdanning, erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

 

 

For stillingene:

 • Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lov- og avtaleverk.
 • Tilsetting i stillinger i grunnskole/barnehage forutsetter godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
 • Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.
 • Skattefordeler  / nedskriving av studielån etter Stortingets bestemmelser, se http://www.tiltakssonen.no/

 

 

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås på tlf. 40 44 05 09  eller se fullstendig utlysningstekst  på kommunens hjemmesider på http://www.nesseby.kommune.no/.

 

 

Søknadsfrist :  14. 04. 2014.

Referanser bes oppgitt. Søknad med cv, bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes:

Unjárgga gielda / Nesseby kommune, 9840 Varangerbotn.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS