• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Legetjenesten

 

 

Beskrivelse av legetjenesten

Tjenesten holder til på helsesenteret i Nyborg, inngang øst. Nesseby og Tana kommune arbeider sammen om legetjenesten. Kommuneoverlegen har ansvar for at  legetjenesten i begge  kommunene gis i henhold til lov og forskrift. Legetjenesten er bemannet med en fastlege, en turnuslege,  to helsesekretærer og kommuneoverlege.

Tjenestene er følgende: forebyggende  , kurativ og rehabiliterende helsetjeneste Kommunelegen  har også tilsyn med sykeavdelingen og hjemmetjenesten.

Laboratorie /

Skiftestue

Laboratoriet/Skiftestuen har åpent daglig fra 0830 • 1130 og 1230 • 1400. De fleste konsultasjoner på laboratoriet og skiftestuen foregår etter henvisning fra lege. Vennligst ring sentralbord for å bestille time.

Hjemmel

Kommunelegetjenesten reguleres av ”Lov om helsetjenesten i kommunen” og forskrift om fatstlegeordningen

Priser og gebyrer

Fastsettes av legeforeningen

Hvordan søke fastlege?

Ring fastlege telefonen 810 59500 eller søk her


Bestille time

Sentralbordet er åpent hver dag mellom 0800 og 1530. Tlf.

40 44 06 00

Parkering

Gode parkeringsmuligheter til både legekontor og sykestue.

Ventetid
Ventetiden før man får legetime varierer, men er sjeldent lengere enn en måned.
Legevakt 
Tana og Nesseby legevakta er på Tana helsesenter, og det er åpent på dag- og kveldstid.
Klage
Man kan klage på vedtak. Klage sendes  til kommuneoverlegen. Om klagen ikke tas tilfølge, kan den sendes videre til: Helsetilsynet i Finnmark, Statens hus, 9800 Čáhcesuolu/Vadsø
 
Kontaktperson
 
Tittel
Kommuneoverlege
Tlf
40 44 06 00
 
Faks
78 95 80 41
Tlf. legevakt
45 51 77 00/113
 
Epost
 
Postadresse
Helsesenteret, Nyborg
Besøksadresse
Helsesenteret, Nyborg 
 
 
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS