Informasjon

Løype 5 og 12 er stengt for ferdsel

Mildværet tillater ikke ferdsel i disse løypene. 

Pga. mildværet er det ikke lenger mulig å ferdes i løype 12 mellom Varangerbotn og Nyborglia, og i løype 5 mellom Varangerbotn og Karlebotn grustak.
Løypene er derfor stengt f.o.m. 24.april. 

24.04.2014 Ole Petter Skoglund
Tips en venn  Skriv ut