• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
Ill: Bent Johansen

Mandag 20. april åpner barnehagen igjen

Informasjon og oppfordringer til barnehageforeldre.

 Informasjon til barnehageforeldre 16.04.20

Mandag 20.april åpner barnehagen igjen.

Åpningstid 8-15.30:

Vi har i perioden endret åpningstid for å begrense kontakt.

Barna vil bli inndelt i faste grupper med faste ansatte. Her vil det bli tatt hensyn til søsken og alder. Gruppene vil ha egne rom og faste toalett/vasker. 

Det en fordel om barn ikke omgås mange andre barn på fritiden (se veileder). 

Mat: Av smittevernhensyn må barna ha med seg matpakke til alle måltider. Barnehagen har drikke.

 • Frokost (dersom barnet ikke har spist hjemme)
 • Lunsj
 • 14-måltidet

Oppfordrer til sunn matpakke.

Foreldrene vil ikke betale kostpenger i perioden.

Betaling: Det vil bli foreldrebetaling av barnehageplass fra 20.april. De som har inntektsendring grunnet permitteringer kan søke om betalingsmoderasjon. Ta kontakt med Lilly, 40440571.

Hygiene: Barn vil få opplæring i god hånd- og hostehygiene. Ansatte vil få opplæring i smittevern.

Det vil være forsterket renhold i barnehagen.  

Bringing/henting: Vil foregå ute. Hold avstand til andre barn/voksne ved bringe/hentesituasjoner.

Symptomer/sykdom: I denne perioden er det særlig viktig at barn med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal holdes hjemme. De kan komme i barnehagen et døgn etter at de er blitt friske. Dette gjelder også ansatte.

 

Nasjonale hygienetiltak følges. Oppfordrer også hjemmene til det samme.

Leker skal ikke tas med hjemmefra.

Kilder:

Lenke til veilederen: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

Filmer til barn og foreldre: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/filmer/

Informasjon til foreldre på flere språk: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/oversatt-til-flere-sprak/

Informasjon til foreldre: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/foreldre-bhg/

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS