• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
telefon

Menyvalg på kommunens sentralbord

Kommunen har tatt i bruk menyvalg på sentralbordet. Når du ringer kommunens sentralbord 404 40 500 får du nå menyer for tjenesteområdet du skal til. 

Menyene er:
Helse og omsorg
Oppvekst, barn, unge og familie
Sosiale tjenester
Kultur, kirke og fritid
Kommunal boligforvaltning og tekniske tjenester
Næring
Ledelse og økonomi

Under tjenesteområdene følger valg for spesifikke tjenester.

Utenom åpningstid er det menyer for døgnbemannede vakttelefoner:
Legevakt
Barnevernsvakt
Kirkeverge
Teknisk vakttelefon

Menyene er tilgjengelig på samisk og norsk. Vi håper menyene bidrar til at kommunens tjenester oppleves mer tilgjengelig for publikum. 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS