• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
buf

Søknadsfrist 9.6.2014

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser i overkant av 30 millioner kroner i restmidler til: "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom"

Eksempler på hva det kan søkes om støtte til:

 • Investeringer i utstyr og annet som gir målgruppen mulighet til meningsfull fritids- og ferieaktivitet. Eksempler på dette kan være utstyr til utlånssentraler, kommunale tjenester eller private/frivillige organisasjoner i forbindelse med ferie- og fritidstiltak (ski, kanoer, lavvo, fiskeutstyr, uteleker etc.)
 • Tiltak som fikk tilskudd til ferie- og fritidstiltak i den ordinære søknadsrunden, hvor søker ser et behov for å styrke tiltaket gjennom en høyere søknadssum. Det er utarbeidet et forenklet søknadsskjema for dette. Eksempler på dette kan være ferieleir, ferieklubb, sommerjobb for ungdom og andre fritidsaktiviteter.
 • Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter. Eksempler på dette kan være ferieleir, ferieklubb, sommerjobb for ungdom, filmkurs og musikkverksted.

Hvem kan søke
Offentlige og private instanser, bydeler, frivillige organisasjoner og ungdomsgrupper kan søke om 
midler. Søknadene skal sendes til de respektive kommunene tiltakene hører hjemme under. Søknader i 
de 8 utvalgte bydelene Oslo skal sendes de respektive bydelsadministrasjoner.

Les rundskrivet fra Bufdir

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS