skuter_150x98

Nesseby kommune er anmeldt for brudd på motorferdselsloven

Naturvernforbundet har anmeldt Nesseby kommune for brudd på motorferdselsloven.
Nesseby kommune er i dag, 1. mars, informert av Naturvernforbundet at de 17. november har anmeldt kommunen for brudd på motorferdselloven.

Naturvernforbundet krever at dispensasjonsutvalgets medlemmer straffes. I tillegg kreves det at Nesseby kommune ilegges foretaksstraff. Som grunnlag for anmeldelsen påstås det at kommunens praksis i dispensasjonssaker ikke er i samsvar med motorferdselsloven. Lignede anmeldelser av andre kommuner i Finnmark har blitt henlagt.

Leder i dispensasjonsutvalget Harald Store uttaler at søknader om dispensasjon er behandlet i samsvar med motorferdsellovens bestemmelser.
06.03.2007 Stian Lindgård
Tips en venn  Skriv ut