• Ørret på kroken
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Søk dispensasjon fra motorferdselsloven

Søk dispensasjkon 

Krav til søknader:

-          Kartgrunnlag (1:50000) med ønsket kjøretrasé må følge med søknad om dispensasjon – gjelder alle søknader.

-          Legeerklæring (helst av nyere dato) må vedlegges søknad om dispensasjon etter § 5b.

-          Formål med kjøringen må fremkomme på søknaden – gjelder alle søknader.

-          Næringsoppgave ved søknad etter § 5b - vedlegges

-          Dersom hytte disponeres av andre enn eier, må det foreligge dokumentasjon på dette.

-          Alle med hytter skal dokumentere eierforhold ved innsending av festekontrakt.

-          Alle «eiere»/ brukere av gamme må dokumentere dette ved innsending av gammeerklæring.

-          Det utstedes én dispensasjon til hver gamme med gammeerklæring/ representant for brukerne. Dersom flere brukere søker om dispensasjon, skal                alle føres på samme søknadsskjema.

 

Søknad må ikke underskrives om den sendes med e-post.

Skjemaet er i Adobe PDF format. Installer en PDF leser for å så og fylle ut dokumenet.

Søknadsskjema

Adobe PDF leser

Søknad sendes til Nesseby kommune, 9840 Varangerbotn, eller som e-post til postmottak@nesseby.kommune.no

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS