logo

Søk dispensasjon fra motorferdselsloven

Søk dispensasjkon 

Krav til søknader:

  • Kartgrunnlag (1:50000) med ønsket kjøretrasé må følge med søknad om dispensasjon – gjelder alle søknader.
  • Legeerklæring (helst av nyere dato) må vedlegges søknad om dispensasjon etter § 5b.
  • Formål med kjøringen må fremkomme på søknaden – gjelder alle søknader.
  • Næringsoppgave ved søknad etter § 5b - vedlegges
  • Dersom hytte disponeres av andre enn eier, må det foreligge dokumentasjon på dette.
  • Alle med hytter skal dokumentere eierforhold ved innsending av festekontrakt.
  • Alle «eiere»/ brukere av gamme må dokumentere dette ved innsending av gammeerklæring.
  • Det utstedes én dispensasjon til hver gamme med gammeerklæring/ representant for brukerne. Dersom flere brukere søker om dispensasjon, skal alle føres på samme søknadsskjema.

Søknad må ikke underskrives om den sendes med e-post.

Skjemaet er i Adobe PDF format. Installer en PDF leser for å så og fylle ut dokumenet.

Søknadsskjema

Adobe PDF leser

Søknad sendes til Nesseby kommune, 9840 Varangerbotn, eller som e-post til postmottak@nesseby.kommune.no

05.03.2018
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut