• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2

Nesseby kommune søker om tilskudd til utbygging av bredbånd

For 2015 er det avsatt 110 mill. kroner  på statsbudsjettet til utbygging av bredbånd. Tilskuddsordningen forvaltes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), tidligere Post- og teletilsynet.

Nesseby kommune har tidligere søkt om midler fra Høykom programmet som var drevet av daværende post- og teletilsynet. Disse midlene har gått til utbygging av radiobaserte bredbåndsløsninger. Radiobasert bredbånd tilbys i dag til de aller fleste i kommunen. Midlene som blir investert i radioløsninger fungerer som en slags mellomløsning før annet blir tilgjengelig.

Denne gangen ønsker man å få en mer permanent og skalerbar bredbåndstilknytning («høyhastighetsbredbånd») for nye områder i kommunen.

Områdene er som følger :

 • Mortensnes
 • Hammernes
 • Bergeby
 • Nedre Vesterelv

Grunnen til at sørsiden av kommunen (Øvre-Vesterelv, Sirdagoppe, Reppen, Barsnes, Grasbakken, Nyelv og Byluft) ikke er med, er hovedsakelig at bredbåndsleverandør(er) venter at transportnettbiten (forsyningslinja) skal ferdigstilles i sammenheng med et annet prosjekt som ventes ferdig i 2016/2017.

Status i dag er at «høyhastighetsbrebånd» er tilgjengelig og har vært tilbudt i hele området fra Nesseby kirkested og innover helt til Vesterelvnesset samt Karlebotn.

Områdene i søknaden har småbedrifter og enkeltmannsforetak som er svært avhengig av bredbånd for å kunne få utført sine arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte.

Bildet nedenfor viser områdene det søkes for

Bredband2015.jpg

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS