• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
røde-kors-logo

Hygieneråd til publikum

Ny norovirussesong

Folkehelseinstituttet, kommunehelsetjenesten i Tana og Nesseby har i den senere tiden fått flere meldinger om utbrudd av norovirusinfeksjoner (”omgangssyke”).

Norovirus er svært smittsomt og tiltak for å forhindre spredning av smitte bør iverksettes tidlig ved mistanke om infeksjon. 


Forskning viser at alkoholbasert hånddesinfeksjon er mindre effektivt ved norovirusinfeksjon og at mekanisk rengjøring med såpe og vann er spesielt viktig for å fjerne norovirus. Generelt er imidlertid alkoholbasert hånddesinfeksjon et effektiv infeksjonsforebyggende tiltak mot mange andre smittestoffer.
Vanligste årsak til magetarmsykdom


Norovirus er den vanligste årsaken til smittsom magetarmsykdom, og er ansvarlig for minst 50 prosent av alle utbrudd med magetarminfeksjon på verdensbasis. Utbrudd av norovirus forekommer gjerne om vinteren i Norge.
Personer i alle aldersgrupper kan bli smittet og syke men sykdommen er vanligvis mild og går over av seg selv etter 1-3 dager hos ellers friske personer.
Det tar 12–48 timer fra man blir smittet til man blir syk. Symptomene er akutt innsettende kvalme, oppkast, magesmerter og diaré. I tillegg opplever mange influensaliknende symptomer som feber, muskel- og leddverk og hodepine.
En smittet person er mest smittsom mens han/hun har symptomer med oppkast og diaré, men kan også være smitteførende etter opphør av symptomer. Etter 48 timer skiller de fleste ut mindre smittestoff. Vanligvis kan man vende tilbake til jobb og skole når man føler seg frisk. Fordi man kan skille ut smittestoff også etter opphør av symptomer, er det ekstra viktig med god håndhygiene i de første dagene etter at man har blitt frisk.
Personer som håndterer mat bør ikke vende tilbake til arbeidet før 48 timer etter opphør av oppkast og diaré. Barn i barnehage bør likeledes holdes hjemme ved symptomer og ikke sendes til barnehagen igjen før det har gått 48 timer etter opphør av oppkast og diaré.


Forebyggende hygieneråd
De viktigste forebyggende tiltak mot norovirusinfeksjon er god hånd- og kjøkkenhygiene. Med god håndhygiene menes grundig håndvask med såpe og rennende vann.
For rengjøring av overflater tilsølt med oppkast eller avføring anbefales det at overflatene dekkes og tørkes opp umiddelbart, gjerne med husholdningspapir. Deretter rengjøres flaten på vanlig måte med rengjøringsmiddel og vann. Av de vanlige brukte rengjøringsmidler i hjemmet kan klorin brukes. Følg brukskonsentrasjonen som står på flasken (1 dl klorin i 5 liter vann). Ta hensyn til om overflaten tåler klor. Alle berøringspunkter (toalett, dørhåndtak, vask) kan tørkes over med tilsvarende blanding.Med vennlig hilsen
 
Lars-Kristian Kvalheim
Kommuneoverlege i Tana & Nesseby Kommune

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS