• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
skuter

Nytt dispensasjonssøknadsskjema

Nesseby kommune har fått nytt skjema som benyttes ved søknad om dispensasjoner fra lov om motorferdsel i utmark.

Krav til søknader:

-          Kartgrunnlag (1:50000) med ønsket kjøretrasé må følge med søknad om dispensasjon – gjelder alle søknader.

-          Legeerklæring (helst av nyere dato) må vedlegges søknad om dispensasjon etter § 5b.

-          Formål med kjøringen må fremkomme på søknaden – gjelder alle søknader.

-          Næringsoppgave ved søknad etter § 5b - vedlegges

-          Dersom hytte disponeres av andre enn eier, må det foreligge dokumentasjon på dette.

-          Alle med hytter skal dokumentere eierforhold ved innsending av festekontrakt.

-          Alle «eiere»/ brukere av gamme må dokumentere dette ved innsending av gammeerklæring.

-          Det utstedes én dispensasjon til hver gamme med gammeerklæring/ representant for brukerne. Dersom flere brukere søker om dispensasjon, skal                alle føres på samme søknadsskjema.

Søk dispensasjon

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS