• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
ofas

ØFAS birasstašuvdnakoarta

Cuoŋománu 1.b. rájes geavahat ØFAS birasstašuvdnakoartta vai beasat nuvttá buktit roavvadoabbariid.

Dál leat ožžon birasstašuvdnakoartta vai beasat nuvttá buktit roavvadoabbariid. 
Cuoŋománu 1. bv. 2018 rájes doapparčorgendivvagii gullá 6 m³ doabbarat. Dat mearkkaša dan ahte don sáhtát buktit dan veardde doabbariid nuvttá birasstašuvdnii. Muitte čájehit koartta go boađát birasstášuvdnii.  

Ná barggat go buvttát doabbariid: Muitte váldit birasstašuvdnakoartta fárrui go buvttát doabbariid birasstašuvdnii:

 1. Sirre doabbariid. Muitte ahte jus leat sirren doabbariid ovddalgihtii, de geavahat uhcit áiggi birasstašuvnnas go buvttát doabbariid. 
 2. Doabbarat galget leat čađačuovgi seahkaid siste. Fertet máksit čáhppes seahkaid ja doabbariin, mat eai leat sirrejuvvon. Jus válddát doabbariid eret čáhppes seahkain go leat birasstašuvnnas, de dat dohkkehuvvojit oassin kvohtas.  
 3. Vuoje sisa birasstášuvdnii nu mo dábálaččat. Ovdal go doalvvut ja guođát duobbariid, de jeara veahki birasstašuvnna bargis, gii merke koartta ja čállá man ollu duobbarat dus leat fárus.
 4. Doalvvo ja guođe duobbariid.

Dehálaš diehtit:

 • Fuolat koarttas bures.
 • Jus dus ii leat koarta fárus go buvttát doabbariid, de fertet máksit dábálaš mávssu. Mii eat sáhte merket duobbariid iežamet systemii koartta haga. 
 • Koarta leat priváhta ja gullá dállodollui, maiddái dalle jus dállu vuvdojuvvo.
 • Fitnodagat eai sáhte geavahit koartta.
 • Kvohta merkejuvvo hivvodaga, ii deattu mielde.
 • Buot duobbarat galget sirrejuvvot birasstašuvnnas. Jus it hálit máksit čáhppes seahkaid ovddas, de sáhtát váldit duobbariid olggos seahkas.
 • Go kortii gullevaš kvohta lea dievvan, de fertet máksit duobbariid ovddas maid buvttát. Gustovaš haddelisttu duobbariid ovddas gávnnat min neahttasiiddus.
 • Elektruvnnalaš-duobbarat ja váralaš duobbarat eai gula kvohtai, danin go daid oažžu nuvttá buktit.
 • Váralaš duobbariid oažžu nuvttá buktit gitta 1000 kg rádjai. Fertet máksit jus buvttát eanet go 1000 kg
 • Go jahki molsašuvvá de álgá ođđa kvohta áigodat automáhtalaččat. Danin galggat atnit bures fuola iežat koarttas.
 • Jus koarta láhppo, de fertet máksit divvaga ođđa koartta ovddas.

Háliidatgo diehtit eanet? Deaddil dás www.ofas.no vai beasat lohkat eanet dieđuid ortnega birra.

Jus dus leat gažaldagat, váldde áinnas oktavuođa ØFAS:in tlf. 789 25 480 dahje post@ofas.no.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS