• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
østfinnm-regråd

Øst-Finnmark regionråd søker daglig leder

Vil du ha en spennende og utfordrende stilling? Øst-Finnmark regionråd som er en allianse mellom kommuner i Øst-Finnmark for å styrke politisk-, utiviklings- og tjenestesamarbeid mellom kommunene søker daglig leder.

Øst-Finnmark Regionråd er en strategisk allianse mellom 9 kommuner i Øst-Finnmark; Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Nesseby, Tana og Sør-Varanger. Formålet er politisk samarbeid, samarbeid om utviklingsprosjekter, samt felles arbeid med å forberede kommunale tjenester i regionen.

Øst-Finnmark Regionråd har litt under halvparten av Finnmarks befolkning, og medlemskommuner som er ulike i både størrelse og egenart. Regionrådet har regelmessige møter og et årsbudsjett på om lag 1 mill. kroner, avhengig av prosjektmengde. Vi søker nå ny daglig leder.

Daglig leder skal ivareta oppgaven som sekretariatsleder. Arbeidsoppgaver vil være i henhold til regionrådets vedtekter og planer, og ellers utføre de arbeidsoppgaver som blir lagt til stillingen. Daglig leder skal arbeide for å realisere de målsetninger og strategier som regionrådets medlemmer trekker opp, følge opp vedtak som regionrådet fatter, drive økonomisk oppfølging. Daglig leder er også prosjektleder pågående prosjekt, og har derigjennom ansvar for å skaffe ekstern finansiering for slike.

Se hele utlysningen

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS