• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

HØRING

OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008 - 2020

I henhold til Plan- og bygningslovens § 20- 5, 2. ledd, jf §27-1 og kommunestyrets vedtak om høringsutsendelse 29.04.2008, legges utkast til kommuneplanens arealdel for Unjárgga gielda/Nesseby kommune 2008 – 2020 ut til offentlig ettersyn.

Planen omfatter land- og sjøarealene i kommunen, og inneholder bestemmelser og retningslinjer som etter vedtak vil være styrende for arealbruk og byggesaksbehandling.

 

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt av kommunestyret i sak 32/95 den 20.12.1996, og nytt planforslag består av betydelige endringer basert på innkomne innspill og politiske føringer.

 

Det vil bli avholdt informasjonsmøte om planutkastet 15. mai 2008.  Dette vil bli annonsert.

 

I tillegg til publisering på www.nesseby.kommune.no, er plandokumentene lagt ut på servicekontoret på Ishavsenteret i Varangerbotn, på bibliotekbussen og på biblioteket i underetasjen på Rådhuset.

 

Innspill/merknader sendes skriftlig til kommunen med nummerering og egen tittel for hvert innstpill/merknad som vist på eksempelet nedenfor.

 

Eks:

1. H13 Hyttefelt Eahpárašjávri

Hyttefelt H13 ligger i et område som…

 

2. BN båtnaustområde Njiđggujávrri/Vesterelvvann

Båtnaustområde bør utvides på grunn av…

 

Dersom du av ulike årsaker ikke kan fremme skriftlige innspill, vil det være mulighet å framsi sitt innspill muntlig på kommunens servicekontor i Varangerbotn for hjelp til nedskriving.

 

Innspill og merknader til høringsutkastet sendes til:

Teknisk virksomhet, Nesseby kommune, 9840 Varangerbotn.

E-postadresse: postmottak@nesseby.kommune.no

Telefaks: 78959590

 

Høringsfristen er satt til: 15.06. 2008


Se på og/eller last ned dokumentene ved å klikke på filnavnene under:

Høringsdokumneter:

Plankart:
 
 
Tekstdel:
 
 
 
Til informasjon om planprosessen er filene:
 
(Disse to framstår ikke som høringsdokumneter, men kun som informasjon til planprosessen)

Vær obs på at kartfilene kan være opptil 4 mb store.

Alle filene er i Adobe acrobat format. Har du ikke Adobe acrobat kan programmet lastes ned her. Eller bruk Foxit reader, et mindre og raskere program. Foxit reader kan du laste ned her.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS