• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Informasjon

Oppdatering fra kommuneoverlegen om Covid-19 tester

Antall Covid-19 tester har gått betydelig ned. 

Teksten nedenfor er i sin helhet hentet fra e-post fra kommuneoverlege til administrasjonssjef datert 30.03.20.

Siste status var 25.3, det har vært beskjeden testvirksomhet etter dette.  

 

Antall tester har altså gått betydelig ned, foreløpig er det ikke satt opp noen til testing i dag.

Det ble foretatt 1 test 26.3 og 2 tester 27.3. Til sammen har jeg registrert 82 testede personer hos oss. Noen personer er testet flere ganger, så antall tester er noe høyere.

 

23 av de testede har bosted Nesseby og 68 bosted Tana. En har bosted i annen kommune.

Det ser ut som vi har en relativt stor testhyppighet i forhold til folketallet, sammenlignet med de fleste andre kommuner.

 

Vennlig hilsen

Kjell Magne Johnsen

Kommuneoverlege

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS