• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Informasjon

Oppdatering fra kommuneoverlegen om opphold på fritidseiendom

Det oppfordres til å følge de nasjonale forskrifter som gjelder bruk av fritidseiendom. Det er ikke lov til å oppholde seg på hytta over natta.

Teksten nedenfor er i sin helhet hentet fra e-post fra kommuneoverlege til administrasjonssjef.

Kommuneoverlegen opphever med umiddelbar virkning vedtak om forbud mot å dra på hytta og forbud mot ferdsel i sneskuterløyper for personer som ikke er bosatt i kommunen etter smittevernloven, fra 18.03.2020.

 

Begrunnelse:

Opphold i fritidsbolig er nå regulert i «Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19» som foreløpig gjelder tom 03.04.20

Forbudet mot ferdsel i sneskuterløyper for personer som ikke er bosatt i kommunen vurderes nå å utgjøre en svært liten risiko i forhold til og spredning av viruset og belastning på det lokale helsevesenet.

Det er likevel grunn til å oppfordre folk å holde seg i sin hjemkommune, og unngå unødige fritidsreiser slik helsemyndighetene anbefaler.

 

 

Vennlig hilsen

Kjell Magne Johnsen
Kommuneoverlege

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS